PROMA-TOUR, s.r.o. - ateplování fasád, výškové práce a stavební práce za pomoci horolezecké techniky

 

Zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech. Firma Promatour Vám zajistí státní dotaci včetně kompletního zateplení budovy. Jsme zapsáni v seznamu odborných dodavatelů zateplení: Proma-Tour, s.r.o.

Zelená úsporám: na co jsou určeny dotace ?

A. Úspory energie na vytápění

* A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
* A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení).

B. Nová výstavba v pasivním energetickém standardu

* B.1 Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody

* C.1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
* C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
* C.3 Instalace solárně-termických kolektorů.

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

Úspora energie na vytápění

V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení rodinných nebo bytových domů (nepanelové technologie).

V případě dílčího zateplení obytných budov je základním požadavkem pro poskytnutí podpory dosažení dvacetiprocentní úspory energie na vytápění, a to realizací alespoň jednoho z předepsaných opatření - výměnou nebo úpravou oken, zateplením střechy, zateplením vnějších stěn atd. Při dosažení třicetiprocentních úspor a vyšších bude i dotace z programu Zelená úsporám vyšší, a to 850 Kč/m2 u rodinných domů respektive 600 Kč/m2 u bytových domů.

V případě celkového zateplení obytné budovy je podmínkou pro poskytnutí dotace dosažení energeticky úsporného standardu obytné budovy, tj. roční měrné potřeby tepla nejvýše 70 kWh/m2 u rodinných domů a nejvýše 55 kWh/m2 u bytových domů, a zároveň snížení potřeby energie na vytápění o 40 %. Pokud žadatel dosáhne celkovým zateplením ještě nižší měrné potřeby tepla (40 kWh/m2 u rodinných domů respektive 30 kWh/m2 u bytových domů), získá vyšší dotaci, a to 2200 Kč/m2 u rodinných domů respektive 1500 Kč/m2 u bytových domů.

Kdo může žádat ?

Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která podléhá daňové povinnosti podle zákona o dani z nemovitosti (338/1992 Sb.) a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení. Ve všech oblastech a podoblastech podpory jsou oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie. Výjimku mezi panelovými domy mají budovy postavené v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie - ty mohou žádat o dotace v oblasti obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.

Typy žadatelů :
- fyzické osoby
- společenství vlastníků bytových jednotek
- bytová družstva
- města a obce (včetně městských částí)
- podnikatelské subjekty
- případně další právnické osoby

1. Výškové práce

Výškové práce za pomoci horolezecké techniky (průmyslový alpinismus) nám umožňují vykonávat takové výškové práce jako jsou: montáž reklamy na vnější fasádě, montáž vzduchovodu a odpadního potrubí, údržbu klimatizací, čištění střechy od sněhu a rampouchů, opravy měkkých střešních krytin, zasklívání, mytí fasád a jakékoliv jiné výškové práce.

Výškové práce za pomoci horolezecké techniky (průmyslový alpinismus)

jedná se o zvláštní způsob při kterém se provádějí výškové práce na zařízení. Průmyslový alpinismus je oblast, v níž pracují horolezci a lidé s nadšením pro horolezectví a průzkum jeskyní (lidem z této profese se říká montéři ve výškách). Tyto metody, které horolezci použití, umožňují několikrát snížit náklady na výškové práce. Díky průmyslového alpinismu vám provedeme výškové práce v co možná nejkratší době, akorát na nastavení závěsné sedačky a vodících lan bude potřeba zhruba týden. Díky tomu nám umožňuje provádět takové výškový práce jako fasádní práce, instalace venkovní reklamy, montáže vzduchovodů a kanalizačních potrubí, údržba klimatizací, čištění střech od sněhu a rampouchů, opravy měkkých krytin střech, zasklívání, mytí fasád a jakékoliv jiné výškové práce.

Venkovní reklama - umístění celoplošné reklamy

Umístění venkovní reklamy je nedílná součást prezentace velkých a středních podniků. Firma PROMA-TOUR provádí instalaci venkovní reklamy všech typů. Montujeme venkovní reklamy na hotové fasády budov i na jakékoliv nestandardní konstrukce. Instalováním venkovní reklama v Moskvě se často setkáváme s nestandardními konstrukcemi, namontovaných na technologicky složitých závěsech, kde provedení z těchto důvodů není možné ani za pomoci speciální techniky. Služba venkovní reklama – je to pomoc při vhodném rozvrhnutí uspořádání reklamy, naši specialisté vyberou nejoptimálnější a nákladově-nejefektivnější způsob montáže. Instalaci venkovní reklamy provádí specialisté s dlouholetou praxí, máme pracovníky, kteří se specializují přímo na tyto montáže. Provádíme instalace plakátových reklam a transparentů, pečlivě s přihlédnutím k architektuře a specifikám budovy. Instalace reklam provádíme na jakékoliv základy (upevnění plátna na očkách, na kovovém rámu, na dřevěném základu, jiné metody, vhodné pro tento typ).

Fasádní práce

To, co nás zpravidla obklopuje na ulici, jsou fasády budov. Vždyť právě fasády budov jsou "tváří" města, jeho vizitkou. Věříme, že existuje několik podmínek, bez nichž by se fasády budov nikdy nestaly uměleckým dílem. Takže v první řadě by měla být pravidelné a kvalitní provádění prací na fasádách a za druhé fasády budov vyžadují stálé profesionální sledování. Společnost PROMA-TOUR provádí barvení fasád, kosmetické opravy fasád, a opravy a renovace fasád. Malba fasád vyžaduje použití moderních stavebních materiálů. Je třeba mít na paměti i to, že renovace fasád, malby na fasády a obecně veškeré fasádní práce vyžadují dlouhou životnost a mrazuvzdornost použitých materiálů. Díky kvalifikaci našich pracovníků a schopnostem firmy jsme schopni provádět malby na fasádách ve velkých objemech. Při tom se používá vysokotlaká jednotka. Díky ní jsou komplexní kosmetické opravy fasád prováděny tak, aby byly jednoduché, nevyžadující velké úsilí lidské práce a tedy i snížení nákladů na stavební práce. S pomocí vysokotlaké jednotky lze provádět malby jednou barvou na velké plochy. Fasádní práce jsou obtížné výškové práce. Garantujeme kvalitní práce na jakýchkoliv fasádách díky získaným zkušenostem a znalostem. S fasády budov od nás budete spokojeni!

Montáž odpadního potrubí a vzduchovodů

Odpadní potrubí je nutné u nového domu, staré se může roztrhnout. Koneckonců může i uhnít. Při montáži odpadních trubky můžete důvěřovat odborníkům PROMA-TOUR. Odpadní trubky musí být pevné, nesmí z nich kapat voda a všechny spoje, kterých je na potrubí mnoho, musí být utěsněny. K tomu je potřeba dostatečný profil odtokového systému k odvedení všechny vody ze střechy. Vidíte, co vše je potřeba, aby vaše odtokové potrubí bezproblémově fungovalo. Montáž vzduchovodů, stejně jako montáž odpadního potrubí se provádní stejným způsobem. První montér navrtá zdi a nainstaluje upevňovače pod vypouštěcí potrubí (nebo vzduchovod). Pak se připraví kladkostroj. Potom se odpadní trubky zvedají po zdi. Na přání zákazníka se upíná na staré upevnění. Montáž odpadního potrubí a instalace vzduchovodů – to je práce, která je potřeba provést co nekvalitněji, aby Vás nikdy nerušili. Přijímáme objednávky na montáž vzduchovodů nebo odpadního potrubí, u kterých budete potřebovat těsnící materiálé budete potřebovat upevňovačů a my Vám dopočíme ty nejvhodnější. V závislosti na zdivu se vybírají kotvy a svorky.

Údržba a plnění klimatizací

Provedeme montáž klimatizace na kterémkoliv místě budovy - pro průmyslové horolezce neexistují nepřístupná místa. Také při nutnosti provedeme doplnění a vyčištění klimatizace. Díky metodě práce ve výšce mají naši montážníci dlouholeté zkušenosti s montáží a plněním. Pokud včas provádíte servis klimatizace, můžete předejít její poruše a tím prodloužit dobu její životnosti. Dvakrát do roka je potřeba klimatizaci vyčistit. Čištění klimatizací je nutné, jinak přestane chladit.

Úklid sněhu a rampuchů

Úklid sněhu ze střech domů, to je jeden z nejdůležitějších úkolů průmyslových horolezců v zimě. Pokud se odstraňování sněhu neprování včas a pravidelně, vytvoří se na střeše rampouchy. Rampouchy jsou vertikální a kolmé na chodník, po kterém chodí lidi. I při malém otřesu se rampouch odtrhne a padá dolů ostrým koncem. Čím méně často se čištění provádí, tím větších rozměrů rampouch nabude. Na vině jsou v zimě častá kolísání teplot. Střecha se neočistí, napadne nový sníh, potom se dočasně oteplí a v noci je znovu mráz. Takže čištění střech je skutečně nutnost; je to důležitý a nebezpečný úkol, kterým je třeba pověřit odborníky. Jsme přesvědčeni, že jen komplexní odstraňování sněhu vás může zbavit sesouvání uvolněného sněhu ze střech a zaručí, že se nebudou tvořit nebezpečné rampouchy. Tento servis - úklid sněhu - může být jak jednorázový, tak i průběžný, po celé zimní období. Úklid sněhu a čištění střech pomocí speciálního zařízení provedou naši odborníci ve velmi krátké době. A vytvořené rampouchy budou odstraněny důsledně a kvalitně, aby nepoškodily majetek a zejména aby neohrozily zdraví lidí. Úklid sněhu je absolutní nutnost, protože velká množství sněhu a ledu, která se utvoří v zimním období na střechách budov, často vedou k poškození střešní krytiny a okapů. Včas neodstraněný sníh bude mít za následek vysoké náklady na následné opravy.

Měkká střešní krytina a její oprava

Oprava střechy - to je složitá a náročná práce. Naši odborníci dorazí na místo a sdělí Vám, co je třeba provést za práce na střeše. Částečná oprava střechy:
1) otevření poškozených míst střešní krytině
2) vysušení hořákem
3) renovace otevřené vrstvy
4) montáž svrchní měkké střešní vrstvy krytiny
Složitá montáž měkké střešní krytiny zahrnují montáž okapů, střešních parapetů, odsávání
Celý proces opravy střechy:
1) úplné odstranění staré vrstvy
2) položení krycí fólie
3) úprava střechy (asfaltová směs)
4) instalace střechy 1 a 2 vrstvy

Mytí fasád

Klimatické podmínky mají silný vliv na vnější vzhled budov. Proto je mytí fasád tak důležité. Pomocí techniky práce ve výškách se mytí fasád provádí jak na moderních konstrukcích ze skla, hliníku a žuly, tak i na fasádách, opatřených nátěrem. Pro naše alpinisty není nedostupný žádný úsek budovy, zvládnou jakoukoliv náročnost a složitost (mytí fasád probíhá ručně - štětkami, houbami, speciálními přípravky) anebo vysokotlakými přístroji (stroje značky Kercher). Mytí fasád spadá do naší náplně činnosti. Naši alpinisté mají na sobě speciální vodě odolnou kombinézu a gumové boty.

Nátěry a údržba komínů

Jakékoliv výškové práce

Provádíme jakékoliv výškové práce – specializace širokého rozsahu. Výše uvedené výškové práce - jsou ty, které lze rozdělit do několika kategorií. Ve skutečnosti náš rozsah výškových prácí je mnohem širší :
a) demontáž stávající konstrukce
b) kočka vyšplhá na strom a nechce slézt - horolezec pro ni vyleze a jemně ji spustí dolů
c) zabouchli jste si dveře a zůstali jste na chodbě
S pomocí horolezecké techniky bychom se dostali do bytu oknem a otevřeli dveře zevnitř. Jsme profesionální horolezci, kteří pracují v oboru mnoho let. Čím obtížnější a nemožná na první pohled, tím je ještě pro nás zajímavější práce.
To vše je spojeno s výškovými pracemi za pomoci horolezecké techniky (průmyslový alpinismus) - to nám můžete věřit !


nahoru

2. Výstavba budov a rodinných domů na klíč

Hlavní důraz v naší práci je kladen na kompletní zpracování zakázky: počínaje designem, projektem až po dokončení výběrem nábytku.

Pod výstavbou domů „na klíč“ rozumíme kompletní výstavbu domu pro pohodlné bydlení jeho obyvatel. Samozřejmě že termín „na klíč“ se liší u různých domů a objektů. Jestliže u víkendových chat máme na mysli jen minimální vybavení, potom v obytných domech a objektech pro celoroční bydlení musí úroveň vybavení odpovídat jejich charakteru. Firma PROMA-TOUR - na rozdíl od celé řady jiných firem, které rovněž deklarují kompletní dokončení domu aniž mají plnou představu , co všechno to obnáší - zaručuje, že je-li cena domu uvedena „na klíč“, tak to znamená, že nedostanete holodům, do něhož ještě musíte vložit spoustu peněz. My skutečně zahrneme veškeré práce, po jejichž dokončení můžete klidně vejít nebo vjet do svého domu.

1. Stavební montáž

а) základ - zpravidla základový pás, základy jsou mělké, plovoucí
b) stěny - z nejrůznějších dostupných povrchových úprav stěn domu doporučujeme - nosník, skelet, kulatina, různé varianty pěnobetonu, plynobeton a cihly
c) stropy - zpravidla instalujeme 2 typy stropů (podle projektu) - dřevěné trámy a železobetonové
d) okna a dveře - obvykle jsou naše domy kompletovány okny podle platných norem a dýhovými dveřmi. Samozřejmě že je možné provést změny v jakémkoliv domě, a to i u oken a dveří
e) střecha - převážná část našich projektů je provedena jako kovové střešní tašky nebo střešní krytinou onduline

2. Elektro

správně rozvedená elektrika je zárukou vaší bezpečnosti na dlouhá léta. Kvalifikovaní odborníci naší firmy provedou veškeré elektropráce kvalitně.

3. Kanalizace

i u těch nejmenších projektů již vždycky uvidíte instalační jádro a při kopání základů se berou do úvahy odpadní kanalizační trubky.

4. Vodovod

dům bez spolehlivě fungujícího vodovodu si dnes už nikdo nedokáže představit. Nikomu by se nelíbilo, kdyby potrubí neustále někde netěsnilo, kdyby byl slabý tlak v potrubí nebo kdyby dokonce vypnuli teplou vodu. Těmito důležitými záležitostmi se zabývají skuteční odborníci a odpovídají za svoji práci.

5. Vytápění

Dům a teplo - to jsou téměř synonyma, což si člověk uvědomí zejména během topné sezóny. Požadovanou teplotu v domě je možné dosáhnout buď instalací plynového kotle nebo kamen.

6. Úprava kolem domu

Při ukončení výstavby po stavařích často zůstanou hromady suti a hlíny. My vždycky veškeré odpady a suť odvážíme, protože nám leží na srdci spokojenost našich zákazníků. Nemusíme moc utrácet za reklamu, protože sousedi majitelů domu, kteří vidí celý proces výstavby a čistotu, se k nám často obracejí s nabídkami na spolupráci.

3. Výstavba hangárů a skladovacích prostor

Perspektivný směrem naší činnosti je výstavba rychlomontážních hangárů obloukového typy, ale také projektování, výroba i výstavba mnohofunkčních skladů a skladiští.

Perspektivním směrem naší činnosti je výstavba hangárů obloukového typu. Dalším směrem naší společnosti je projektování, výrobu a stavba mnohofunkčních skladů, skladovací prostor.
Celkově jsme již vybudovali více než 30.000 m.

4. Rekonstrukce budov a objektů

Naše společnost velmi kvalitně a v termínu provádí celou škálu služeb po renovace nebo rekonstrukce komerčních nemovitostí jakékoli složitosti, průmyslových komplexů, nebo venkovských sídel.

Naše společnost provádí kvalitně a včas veškeré služby spojené s projektováním budov, rekonstrukcí budov nebo rekonstrukcí komerčních nemovitostí (budov, objektů) jakékoliv náročnosti, průmyslových komplexů nebo víkendového domku za městem. Ve své praxi uplatňujeme nejnovější technologie, nejnovější výsledky vědy a techniky v oblasti rekonstrukce budov, generálních oprav a výstavby nejrůznějších objektů, což umožňuje zásadně zkrátit dobu provádění prací a zvýšit jejich jakost. Jsme ochotni vždy se zákazníkem prokonzultovat výběr stavebních materiálů, organizaci postupu výstavby a optimální ekonomická a hospodárná řešení.

Zárukou našeho úspěchu jsou kompletní služby od zpracování designu budoucího vzhledu objektu až po úklid stavební suti.

Naši odborníci pro vás provedou rychle a včas veškeré práce jakékoliv náročnosti, spojené s rekonstrukcí a opravami budov, generální opravou, rekonstrukcí budov nebo výstavbou objektů stejně jako s opravou nebo úpravou jakýchkoliv místností, počínaje kanceláří nebo bytem a konče obchodem, skladem nebo jakýmkoliv specializovaným prostorem bez ohledu na jeho rozměry, stav, požadovanou technickou vybavenost a rozsah dokončovacích prací.

5. Opravy bytů a kanceláří

Společnost PROMA-TOUR provádí celou řadu oprav a dekorace děl, zaručující vyjímečnou kvalitu.
Naše hlavní priorita - individuální přístup ke každému klientovi.

Opravy bytů a kanceláří jsou velmi složitý proces, jehož organizaci je schopna zvládnout pouze firma, která má především zkušenosti a dostatečné zdroje. V moderní době tržních vztahů často úpravy a opravy bytů provádějí takzvaní odborníci, po ukončení jejichž práce můžete začít všechno znovu předělávat. V souvislosti s tím je pro zákazníka nejdůležitější najít poctivou firmu, která provede opravu kanceláře nebo bytu kvalitně, v dohodnutém termínu, poskytne odpovídající záruky, tedy v zásadě splní veškeré závazky, zakotvené v uzavřené smlouvě. Oprava bytů: Dříve či později, podle okolností, se člověk musí pustit do takového složitého problému, jako je oprava bytu.Zde existuje několik variant, spojených s nutností provádění oprav. Buď jste si koupili byt a chcete ho mít hezčí a modernější anebo už jste za celá léta byt téměř vybydleli a ten teď potřebuje pořádný zásah. V každém případě vás vede touha mít místo svého odpočinku pěkné, moderní a funkční.

Naše firma provádí 3 druhy oprav bytů:

Kosmetické úpravy bytu, opravy bytů podle evropských norem a nejdražší typ rekonstrukce bytu, to je třída Lux.
Kosmetické úpravy bytů – tento typ úprav je nejpříjemnější z hlediska vynaložených finančních prostředků. Při tomto typu prací jsou využívány technologie, které jsou v první řadě zaměřeny na úspornost provedení, přičemž se ovšem takové technologie a opravy vizuálně blíží kvalitě opravy bytu v souladu s evropskými normami. Jako praktický příklad můžeme uvést práce, spojené s vyrovnáním všech ploch v bytě: podlaha, stěny, strop. Pokud je uplatňována metoda, důsledně dodržující evropské normy, potom se tyto části interiéru vyrovnávají v plném rozsahu až do dosažení maximálně rovné a geometricky přesné plochy. V případě uplatnění takzvané kosmetické úpravy bytu se tyto práce provádějí částečně, s cílem ušetření finančních prostředků na nákup materiálů a provedení prací.

Druhy prací, prováděné při kosmetické úpravě bytů:

- demontáž starých konstrukcí
- zarovnání stěn a stropů s pomocí částečného nanesení omítky
- práce na opravách parket
- obnova podlahové krytiny
- opravy a nátěry rámů oken a obrub
- malba stropu a polepení stěn tapetami
- nátěry parapetů a radiátorů
- zavěšení stropních přístrojů
- položení laminátové podlahy a linolea
- částečná výměna elektroinstalace
- instalace nových spínačů a zásuvek
- položení keramických obkladů v koupelně na podlaze i a stěnách
- vybavení novou sanitární technikou

Euro-byty

Tento typ práce zahrnuje plnou nebo částečnou rekonstrukci interiéru včetně konzultace s naším profesionálním designérem. Hlavní náplní této rekonstrukce je vyrovnání všech povrchů v bytě (podlaha, stěny, strop) do ideální geometrické roviny. Důležitou investicí do eurobytu je kompletní výměna staré hliníkové elektroinstalace na měděnou, instalace nového vodovodního potrubí, kanalizace a topných těles v obytných místnostech.

Přehled úprav při rekostrukci eurobytu

- demontáž staré a nepotřebné konstrukce a prvků interiéru
- vybavení vlhkoodolnými deskam (překliškami)
- zaměření se na dokonalé vyhlazení všech povrchů, stěn a stropů
- vlhkovzdorné překližky
- položení parket, linolea nebo keramické obklady s vyhříváním
- nahození omítky
- nanesení hrubého tmelu
- nanesení koncové vrstvy tmelu
- vyhlazení stěn od vrstvy tmelu
- nanesení omítky na strop
- instalování dvou úrovní pater (složitá instalace)
- zavěšení stropních spotřebičů
- montáž přepážek v místnosti
- instalace nových elektrorozvodů a zásuvek
- instalace nových elektrických spotřebičů
- instalace nových elektroskříní
- instalace nebo výměna zásuvek telefonu a internetu
- položení nové kanalizace, vodovodního potrubí a radiátorů topení
- instalace nových dveří a dveřních rámů
- instalace parapetů

Euro-luxus

Tato třída rekonstrukce bytů je nejdražší a jedinečným druhem činnosti firmy Proma-tour. Na rozdíl od jiným typů rekonstrukcí zahrnuje drahé a kvalitní materiály pro dokončovací práce, které zahrnují sádru, mramor a cenné druhy dřeva. Uplatňují se zde stejná kritéria prací jako u rekonstrukce eurobytu. Druhy práce jsou v souladu s třídou Euro-luxus.

Demontáž (rozebírání starých konstrukcí a odstranění nežádoucího materiálu)

Zpracování designu projektu obytných i neobytných prostor

Použítí vyrovnávací vrstvy betonové směsi

Připevnění vlhkovzdorné překližky k vyrovnávací vrstvě

Položení uměleckých parket a vyhřívaných keramických obkadů v obytných i neobytných prostorách

Vyrovnání stěn omítkou

Tmelení stěn po vyschnutí omítky

Nanesení finálového tmelu po vyhlazení povrchu

Dále se nanáší tapety libovolných barev

Na povrch stropu lze použít několik metod:

- vyrovnání do ideální roviny za pomoci omítky, tmelu a konečného vyhlazení
- použití připravených víceúrovňových vrstev ze sádrokartonu

Vytvoření oblouků

Rozvedení nového odpadního potrubí v koupelně a wc a výměna radiátorů topení v obytných prostorách

Kompletní výměna hliníkových elektro rozvodů za měděné

Instalace nových vypínačů a zásuvek v potřebném množství

Montáž nových dveří

Vybavení novou skleněnou výplní

Výměna nebo rekontrukce rámu dveří a parapetů

6. Zateplování fasád

Nabízíme různé metody zateplování fasád: "mokrá" a "odvětrávaná“ v závislosti na konkrétních podmínkách provozu, vzhledu a přání zákazníka.

Výhody zateplování fasád:

- znatelné snížení ztrát na topení a klimatizaci až 60%
- odstranění promrzání stěn a zabránění tvorby plísní
- prodloužení životnosti a odolnosti nosných stěn
- možnost doinstalování zvukové izolace
- jednoduchá údržba povrchu
- široké pole působnosti pro architektonických řešení: římsy, pilíře, sloupy a štuky.
- různé typy povrchů: nástřiky omítky s kamínky, imitace kůry" a jiné, výběr z více než 10.000 odstínů barev
- estetický a prestižní vzhled budov
- použití nezávadných materiálů

Zateplovací práce provádíme bez ohledu na výšku, složitosti fasády a velikosti: od bytu přes rodinné domky až po výškové budovy.

Společnost PROMA-TOUR má 15 let zkušenosti se zateplováním fasád a montáží systémů, poskytuje veškeré záruky a po-prodejní servis ke spokojenosti zákazníka. Máme vlastní materiálně-technickou a personální základnu: výškové sedačky s kladkovými šachtami, alpinisty a certifikované montéry a štukatéry, kteří Vám umožní vyřešit jakýkoliv problém.

Schéma zateplování fasády budovy:

1. izolační desky
2. polymerové lepidlo k přilepení libovolné stěny
3. hmoždinky k dodatečnému připevnění desek
4. vrstva pěny vystužená skelnou vatou
5. základní natěr
6. nátěr libovolné barvy s polymerem

7. Opravy fasád a kopulí, restaurování chrámů a kostelů

Další z našich druhů činnosti - restaurování architektonických památek, restaurování chrámů, rekonstrukce obytných a veřejných budov.

Dalším oborem naší činnosti je restaurování památníků, chrámy, budov (obytných i neobytných) a generální opravy těchto budov, dále pomoc při nové výstavbě a dekoraci interiérů a fasád.

8. Opravy a rekonstrukce penzionů a hotelů

Naše firma provádí opravy a výzdoby v hotelech a penzionech.

Stavební firma PROMA-TOUR poskytne penzionu, hotelu, baru a restauraci jedinečný vzhled k vyniknutí před konkurencí. Tak jako v podnikání vzhled a individualita, tak stejně design interiéru ukazuje na úroveň firmy.